Άγγελος Τσερέπας
Panelist

Άγγελος Τσερέπας

Head of Business Development, Lariplast S.A.

ΠΡΟΦΙΛ
3η Γενιά Βιομηχανικής Δραστηριότητας.
Προσωπική Φιλοδοξία, είναι να δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα που να προσφέρουν
προστιθέμενη αξία στις Επιχειρήσεις και τους Καταναλωτές. Επίσης η θέσπιση μιας
παραγωγικής οργανωτικής δομής που να εμπλέκει περισσότερο όλα τα μέλη της ομάδας σε
πολλές λειτουργίες της επιχείρησης και να εμπνέει τις ομάδες να πετυχαίνουν τους στόχους της
εταιρίας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT, LARIPLAST S.A. 09/2021 — ΣΗΜΕΡΑ
• Διεξαγωγή Καινοτόμων Project για διαφοροποίηση της εταιρίας από τον
Ανταγωνισμό
• Δημιουργία Ευκαιριών σε αγορές στόχους της εταιρίας μέσω του Marketing και της
δημιουργίας νέων προϊόντων.
• Υποστήριξη του CEO σε στρατηγικές διαπραγματεύσεις
DEPUTY CEO, LARISA FACE COVER S.A. 10/2020 — 09/2021
• Επικοινωνία με τον CEO, ώστε συνεχώς κρατάμε την Ομάδα της LFC
ευθυγραμμισμένη με τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν από τους Μετόχους
της εταιρίας.
• Συμμετοχή στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της εταιρίας
• Επαφή με CEO και Μετόχους για ενημέρωση της πορείας του Στρατηγικού
Σχεδιασμού
• Δημιουργία και Καταγραφή Οργανωτικών Δομών και Ευθυνών για όλες τις θέσεις
εργασίας για την εταιρία
CHIEF EXECUTIVE OFFICER, LARISA FACE COVER S.A. 04/2020 — 10/2020
• Διαπραγμάτευση με τους κατασκευαστές του Μηχανολογικού Εξοπλισμού για
απόκτηση και έναρξη καινούριας παραγωγής
• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
• Άνοιγμα Νέων Αγορών και Εξαγωγών, συντήρηση και επέκταση πελατολογίου
• Δημιουργία Οργανωτικής Δομής και επίβλεψη όλων των διαδικασιών και
δραστηριοτήτων της εταιρίας
• Ηγεσία και κινητοποίηση όλων των μελών της Ομάδας προκειμένου να
επιτυγχάνονται οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της εταιρίας

BUSINESS DEVELOPMENT, LARIPLAST FRANCE 11/2019 — 04/2020
• Μεταφορά διοικητικής τεχνογνωσίας από την Μητρική στην Θυγατρική
• Διεξαγωγή έρευνας για εντοπισμό νέων αγορών και πελατών για επίτευξη
διασποράς πελατολογίου
• Μηνιαία Απογραφή Αποθήκης Ετοίμων Προϊόντων και Υλικών Συσκευασίας
• Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων και Εξόδων με αναφορά στην Μητρική Εταιρία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2014 - 2018