Γιάννης Σιδέρης

Γιάννης Σιδέρης

Μέλος Σ.Β.Π.Ε., Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, Όμιλος Πλαστικά Θράκης

Ο Ιωάννης Σιδέρης κατέχει τη θέση του Διευθυντή Βιωσιμότητας (Chief Sustainability Officer) στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, καθώς διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Έχει, επίσης, διατελέσει Σύμβουλος Πληροφορικής στην πολυεθνική εταιρεία PwC.