Γιώργος Βεζυράκης

Γιώργος Βεζυράκης

Μέλος Σ.Β.Π.Ε., Διευθυντής Logistics στην RIVULIS

Εργάζεται στην εταιρεία Rivulis από το 2017, έτος συγχώνευσης της με την εταιρεία Eurodrip στην οποία εργαζόταν από το 1990. Αρχικά (1990-2002) ως Υπεύθυνος εξαγωγών και από το 2002 στη θέση του διευθυντή Logistics.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη παραγωγή σωλήνων άρδευσης πολυαιθυλενίου και αποτελεί μέρος ομίλου εταιρειών με παραγωγική δραστηριότητα σε 16 χώρες με ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 400 εκατ. ευρώ.

Ο Γιώργος Βεζυράκης έχει αναλάβει το project της συμμετοχής της RIVULIS στη δημιουργία ΣΣΕΔ αγροτικών σωλήνων.