Γιώργος Λυσσαίος

Γιώργος Λυσσαίος

Εκτελεστικός Διευθυντής Σ.Β.Π.Ε

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ιmperial College of London.
Διαθέτει τριάντα και πλέον χρόνια εμπειρίας στη Γενική Διεύθυνση μεγάλων πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών ανταποκρινόμενος με επιτυχία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης.
Επιπρόσθετα διαθέτει επιχειρηματική εμπειρία στον στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό, στον έλεγχο επιχειρήσεων καθώς και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων μετασχηματισμού της διοίκησης επιχειρήσεων.

Αναγνωρίζεται για την ισχυρή στρατηγική του σκέψη, την προσήλωση στα αποτελέσματα, τις αναλυτικές τεχνικές, καθώς και για τις διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες.
Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.