Θανάσης Γεντίμης

Θανάσης Γεντίμης

Managing Director, Symbiolabs Circular Intelligence

Ο Θανάσης Γεντίμης είναι Γενικός Διευθυντής της Symbiolabs, του τεχνοβλαστού του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά που παντρεύει τις τεχνολογίες πληροφορικής με τις ανάγκες για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και έχει πολυετή εμπειρία ως τεχνικός σύμβουλος για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση υλοποίησης έργων πληροφορικής, αλλά και ως τεχνικός υπεύθυνος ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και καινοτομίας πληροφορικής στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μηχανική μάθηση, τη διαχείριση, ενοποίηση και ανάλυση δεδομένων, ενώ παράλληλα συντονίζει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών για ψηφιακές υπηρεσίες.