Κωνσταντίνος Κούτσας

Κωνσταντίνος Κούτσας

Συντονιστής Ομάδας Εργασίας Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία ΣΕΦΥΜΕΝ

Ο Κωνσταντίνος Κούτσας έχει 34ετη επαγγελματική εμπειρία ως στέλεχος στο χώρο των επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, εκ των οποίων τα 23 χρόνια στα Φυσικά Μεταλλικά Νερά. Εργάστηκε σε διάφορες επιτελικές και διευθυντικές θέσεις  επί 25 χρόνια σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, και τα τελευταία 8 χρόνια συνεργάζεται από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, με την Σ. Μεντεκίδης (Διος κ Σελι). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΣΕΦΥΜΕΝ (2012-2015) και μέλος ΔΣ του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου NMWE. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος MBA και Msc στη Στρατηγική.

Συντονιστής των επιτροπών Περιβάλλοντος -Κυκλικής Οικονομίας και Επικοινωνίας του ΣΕΦΥΜΕΝ.