Ρουμπίνη Μαρίνη

Ρουμπίνη Μαρίνη

Στέλεχος ΕΟΑΝ

Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλειολόγος ΕΜΠ.

Μετά τη μεταδιδακτορική έρευνα εργάστηκα στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ) από το 1996 έως 2018, στον Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (1996-1998), στον Τομέα Διεργασιών της Δ/νσης Διασφάλισης Ποιότητας (1998-2003) και ως Προϊσταμένη Υπηρεσίας Ειδικών Διεργασιών της Δ/νσης Μελετών, Έρευνας και Καινοτομίας (2003-2018).

Στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) από τον 10ο 2018, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Επιθεωρήσεων & Ελέγχων από τον 11ο 2019 και Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Έρευνας, Πρόληψης & Επικοινωνίας από τον 6ο 2020. Αναπλ. Δ/ντα Συμβούλου από 4-7/2021. Επιστημονική Υπεύθυνη των προγραμμάτων LIFE-REWEEE και LIFE-IP-CΕΙ-GREECE.