Σταύρος Παντελόπουλος

Σταύρος Παντελόπουλος

Γενικός Διευθυντής RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν.ΕΥΡΩΠΗΣ

Σπούδασε Οικονομικά και κατέχει Πτυχίο ΑΣΟΕΕ στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Από το 1989 – 2004 εργάστηκε στην Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων Α.Ε. από όπου και αποχώρησε από την θέση τού Οικονομικού Διευθυντή.

Από το 2005 έως το τέλος τού 2006 εργάστηκε στην θέση τού Οικονομικού Διευθυντή στην Γρηγόρης Μικρογεύματα.

Από το τέλος τού 2007 έως τα μέσα τού 2008 εργάστηκε στην Ράδιο Κορασίδης στην θέση τού Προϊσταμένου Λογιστηρίου.

Από τα μέσα τού 2008 μέχρι σήμερα εργάζεται στην Resilux Εταιρεία Συσκευασιών Ν. Ευρώπης στην θέση τού Γενικού Διευθυντή.