Τάσος Αρβανίτης

Τάσος Αρβανίτης

Υπεύθυνος Ελέγχου ΕΕΑΑ

Ο Τάσος Αρβανίτης είναι έμπειρο στέλεχος σε θέματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και ανακύκλωσης με έμφαση στα οικονομικά της ανακύκλωσης συσκευασιών.

Εργάζεται τα τελευταία 15 έτη στην Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης με κύριους τομείς ευθύνης την επαλήθευση του αποτελέσματος ανακύκλωσης, την κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών, τεχνοοικονομικών μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων.

Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής και MBA.