Βασίλης Γούναρης

Βασίλης Γούναρης

Διευθύνων Σύμβουλος, BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Β.Π.Ε.

Γεννήθηκε το 1961 στον Πλάτανο, Αιγίου. Σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης. Επίσης, έκανε σπουδές στην Οικονομία, το Marketing και την Κοινωνιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2000, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας (ΣΒΠΕ), Α' Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), Αντιπρόεδρος του Modern Building Alliance  Ελλάδας και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).