Δημήτρης Κότογλου
Panelist

Δημήτρης Κότογλου

Διευθυντής Παραγωγής, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ