Πασχάλης Καστανάς

Πασχάλης Καστανάς

Sustainable Packaging Manager, Nestlé Ελλάς & Μέλος της Επιτροπής Περιββάλοντος & Αειφορίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

O Πασχάλης Καστανάς είναι επικεφαλής του τομέα Βιώσιμων Συσκευασιών της Nestle Ελλάς. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε πολλές κατηγορίες Τροφίμων & Ποτών όπως αυτές του καφέ, του γάλατος, της παιδικής διατροφής και της σοκολάτας, έχοντας εργαστεί σε διαφορετικές αγορές (Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία, Ρουμανία, Σερβία). Έχει διευθύνει μια σειρά από σχέδια για την ανάπτυξη νέων συσκευασιών και προϊόντων καφέ, καθώς και νέων γραμμών παραγωγής και δομών διοίκησης στη βιομηχανία τροφίμων. Συμμετέχει στη δημιουργία στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας ως μοντέλο λειτουργίας της βιομηχανίας τροφίμων και συνεργάζεται διαχρονικά με τον ΣΕΒΤ και τις άλλες επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου για τη δημιουργία προτάσεων σχετικά με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Μέσα από τον ρόλο του υποστηρίζει σταθερά την ανάδειξη γνώσεων και ικανοτήτων των νέων μηχανικών και επιστημόνων. Είναι κάτοχος πτυχίου PhD Food Science and Technology του The University of Reading.